Klimafonden Skive udvikler bæredygtige klimaløsninger og skaber lokal vækst

1. juni 2023

Årsmøde 2023

Vi faciliterer og indgår i en lang række samarbejder

Offentlige og private samarbejder i lokalt samspil

Nationale fonde og forskningsmiljøer

Projekter på tværs af geografi, brancher og sektorer

Aktiviteter

Klimafonden Skive er en erhvervsdrivende fond. Fonden udvikler projekter, der bidrager til løsningen af nationale og globale klima-, energi- og miljøudfordringer med afsæt i Skiveegnens ressourcer og indenfor fire indsatsområder.

Living Lab for cirkulær blå og grøn bioøkonomi
Fondens strategi

Industri og
energi

Bioøkonomi og landbrug

Cirkulær økonomi, plast og genbrug

Transport og
energi

Sammen med engagerede parter udvikler Klimafonden Skive større grønne projektinitiativer

Om Fonden