Inspirationsdag for midtvestjyske politikere

Klimafonden Skive - 20. maj 2024

Politikere blev klogere på fødevareproduktion langs fjorde og vandløb

Klimafonden Skive og Business Region MidtVest havde i forbindelse med Madmødet 2024 samlet politikere, embedsfolk i kommunerne og landmænd til inspirationsdag om fremtidens fødevareproduktion langs fjorde og vandløb, uden at det belaster miljøet og producentens bundlinje.

 

Fredag den 17. maj blev Madmødet 2024 skudt i gang med en politisk inspirationsdag på Hotel Strandtangen i Skive.  

 

Her deltog lokal-, regions-, folketings- og EU-politikere, som arbejder med klima, miljø og fødevarer, samt embedsfolk og repræsentanter fra landbrugsorganisationer, og de blev i løbet af dagen præsenteret for, hvordan der i fremtiden kan skabes bæredygtige landskaber, samtidig med at man udvikler nye bæredygtige værdikæder for produktion i fjordlandskaber.

 

Næste generation af industri- og forretningssymbioser: Produktion i landskabet

Løsningerne blev præsenteret af Anne Mette S. Langvad, direktør i Klimafonden Skive, der i de seneste to år har arbejdet på et projekt, hvor man udvikler den næste generation af industri- og forretningssymbioser, der skal fungere regenerativt til fordel for de landskaber, der forsyner symbioserne med råvarer.

 

Fondens arbejde har taget udgangspunkt i græsdyrkning og kaskadeudnyttelse i hele værdikæden. Samtidig arbejdes der med en fremtidssikring af de myndighedsbetingede vilkår for en bæredygtig innovation af hele værdikæden.

 

”Vores projekt har fokuseret på omlægning af nuværende produktion til græs. Det handler om at udnytte industri- og forretningssymbiosernes samspil med landskabet til at skabe flere lokalt bæredygtige forretningsløsninger. Og her har vi set på, hvordan produktion af græs kan gavne flere værdikæder. Den viden vil vi selvfølgelig gerne have ud at leve, så landmændene beslutter sig for at omlægge til græs, raffinaderierne køber græsset af landmanden, og forarbejdningsvirksomheder som mejerier modtager græsproteinet. Men vigtigst af alt, så skal politikerne kende til mulighederne, så de kan beslutte de rigtige rammevilkår, som kan støtte en omlægning, så det bliver både miljømæssig og økonomisk bæredygtigt for alle parter,” forklarer Anne-Mette S. Langvad, direktør i Klimafonden Skive.

 

En af de politikere, som deltog, var Carsten Bach, folketingsmedlem og fødevareordfører for Liberal Alliance.

 

”Det har stor værdi for mig at deltage i en dag som denne, hvor jeg får mulighed for at få indsigt i nye løsninger og bud på, hvordan vi kan omlægge dele af fødevareproduktionen på en måde, som både gavner klimaet og fødevareproducenterne. Jeg var i dialog med en række spændende mennesker, der alle på den ene eller anden måde arbejder med dette område, og det gør, at jeg tager en række interessante konklusioner med mig hjem til Christiansborg,” forklarer Carsten Bach.

 

Afsættet er lokalt, sigtet globalt

Man anslår, at op mod 20.000 ha landbrugsjord alene i det område, der afvander til de indre dele af Limfjorden, skal omlægges hurtigst muligt for at undgå yderligere negativ miljøpåvirkning af de indre fjorde og vandløb, og behovet er akut i hele Danmark. Selvom Klimafonden Skives arbejde har taget udgangspunkt i Limfjorden, så kan deres resultater med fordel spredes ud til resten af Danmark og sågar verden, og det glæder bestyrelsesmedlem i Business Region MidtVest og Klimafonden Skive, borgmester i Skive Kommune Peder Christian Kirkegaard, der også deltog i fredagens inspirationsdag.

 

”Man bliver både stolt og glad efter en dag som denne, hvor Klimafonden Skive præsentererede et af sine forslag til fremtidige løsninger, og man kunne tydelig mærke på dem, som deltog, at de var interesserede og nysgerrige på, hvordan vi kan arbejde videre med omlægningen til græsproduktion på arealer i Limfjordsoplandet. At vi her i Midt- og Vestjylland kan være frontløbere på dette område og kan inspirere andre områder af Danmark med gode bud på fremtidige løsninger, det er prisværdigt,” siger Peder Christian Kirkegaard.

 

Fra græsmark (landmanden) til bioraffinaderi til mejeri (fødevarer) til klimavenlighed

Deltagerne blev præsenteret for løsninger, der viser, hvordan der kan produceres fødevarer, i dette tilfælde græs, i nærheden af fjorde og vandløb til gavn for klima og miljø, samtidig med at det gavner både producentens og forarbejdningsvirksomhedens økonomi samt styrker lokalsamfundet.

 

Foruden Anne-Mette S. Langvads oplæg om det regenerative produktionslandskab var der oplæg fra Michael Bisgård, økologisk landmand fra Hagens Mølle, der fortalte om sine bevæggrunde for at omlægge produktionen til proteingræs.

 

Vagn Hundebøll, CEO Biorefinery A/S / Senior Director DLG Group, repræsenterede de virksomheder, som kan bearbejde græsset til proteiner og efterfølgende levere pulp til energiproduktion.

 

Til sidst gav Poul Pedersen, tidligere CEO Thise Mejeri og nu næstformand i Klimafonden Skive, sit bud på, hvorfor han mener, at der er en fremtid i at trække proteiner ud af græsset og bruge det i fødevarer.

 

Man kom altså omkring hele værdikæden fra jord til bord eller retter græs til mejeriprodukt i en fødevareproduktion, der skaber værdi for klima, miljø, producent, industri, forbruger og lokalsamfundet, ved at omlægge markerne til græs.

 

Dagen var en del af Madmødet 2024, hvor formålet blandt andet er at sætte fokus på aktuelle emner og nye innovative løsninger inden for fødevareproduktion.

 

Fakta

Politisk Inspirationsdag d. 17. maj til Madmødet 2024

 

Oplæg fra

  • Anne-Mette S. Langvad, direktør i Klimafonden Skive. Det regenerative produktionslandskab
  • Michael Bisgård, økologisk landmand Hagens Mølle. Står overfor at omlægge produktionen til proteingræs
  • Vagn Hundebøll, CEO Biorefinery A/S / Senior Director DLG Group. Bearbejder græsset til proteiner og leverer pulp til energiproduktion
  • Poul Pedersen, tidl. CEO Thise Mejeri / næstformand i Klimafonden Skive. Om udnyttelse af græsproteiner i nye mejeriprodukter.

 

Deltagerne var kommunalpolitikere, landspolitikere, Regions- og EU-politikere, der arbejder med miljø, klima og forsyningssikkerhed af energi og fødevarer. Samt ansatte i kommuner, organisationer, styrelser og råd.

 

Se pointerne fra dagen via dette link: https://www.klimafondenskive.dk/projekter/politisk-inspirationsdag-det-regenerative-produktionslandskab/

 

Madmødet er Midt- og Vestjyllands store fødevarefejring, der samler alle dem der spiser, dem der høster, dem der fisker, dem der tilbereder og dem der bestemmer. Folket, producenten, kokken og politikeren.

Madmødet afholdes i dagene 20. – 26. maj 2024 med Politisk Inspirationsdag som kickstart d. 17. maj

 

Madmødet er samlet omkring en lang række events ude hos producenterne, hos fiskerne, i naturen, på restauranterne og på kulturinstitutionerne i de 7 midt- og vestjyske kommuner, der udgør Business Region MidtVest.

 

Business Region MidtVest er: Struer Kommune, Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune og Skive Kommune

 

Se hele programmet på https://www.madmodet.dk/program-2024/


Yderligere oplysninger kontakt:

Anne Mette S. Langvad, direktør Klimafonden Skive. Tlf. 24 62 15 46. / M: amsl@klimafondenskive.dk

Stine Lindbjerg Jespersen, Projektleder Madmødet, Tlf. 29 36 65 31 / M: stine.jespersen@br-mv.dk