Klimaminister på besøg: klima- og miljøudfordringer skal løses i samspil

Klimafonden Skive - 6. maj 2024

Vi skal løse klima- og miljøudfordringer i samspil

 

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard møder Klimafonden Skives bestyrelse og direktion på DTU for at høre vores perspektiver på løsninger, som kan gøre de grønne valg lettere og billigere. Desuden er han meget interesseret i vores måde at arbejde på; hvordan vi som facilitator skaber sammenhænge mellem forsyning, teknologi, marked, regulering og samfund.

 

Vi fortæller om det store potentiale, der ligger i mulighederne for at demonstrere løsninger i skala og praksis, når det kommer til omstilling af landbrugserhvervet omkring den indre del af Limfjorden, og som kombinerer klima- og miljøløsninger. Vi kan ved at kombinere CO2-mineralisering, græsdyrkning og ny bioindustri opnå en regenerativ produktion på landskabsniveau til fordel for de mest forurenede dele af Limfjorden. Løsninger, der i samspil vil kunne afhjælpe klima- og miljøudfordringerne lokalt og nationalt - og skabe lokal vækst, innovation og grønne job.

 

Højaktuel dagsorden

Netop mulighederne for at supplere de igangværende politiske tiltag for CO2-lagring med udvikling af egnens unikke mulighed for CO2-mineralisering vil være et markant bidrag til at kunne nå klimamålene. Derfor viser ministeren også stor interesse for denne højaktuelle dagsorden. CO2-mineralisering er en naturlig og rentabel teknologi, der har særligt lukrative vilkår på Salling, Mors og Thy; hvorfor det selvfølgelig er her, mineraliseringen skal afprøves. Samtidig er der gode muligheder for lokal udbygning af infrastrukturen, der senere kan møde en national infrastruktur. 

 

Landbrugets klima- og miljøudfordringer er lige så aktuelle. Det gælder særligt for den centrale del af Limfjorden, men der kan skabes nye løsninger. Afstrømningsområderne til Skive og Hjarbæk fjorde er Klimafondens strategiske arbejdsområde. Og her arbejder vi på at skabe en grøn raffineringsindustri, der vil kunne mindske behovet for udtagning betydeligt. Det gør vi sammen med industripartnere, landmænd og andre interessenter.

 

Samspillet mellem fjord og land samt CO2 rimer på Klimarådets anbefalinger. De siger netop, at klima- og miljøudfordringer skal løses i sammenhæng. Tiden er gået, og ministeren slutter mødet med et: "Lad os fortsætte dialogen".