Projekt C•ASH: CO2-fiksering med naturens teknologi i ny sammenhæng

Lokal erhvervs- og samfundsudvikling i international skala med CO2-fiksering

Fremtidens integrerede grønne erhvervsløsninger og banebrydende innovation ligger for fødderne af os – bogstavelig talt. Skiveegnen er allerede godt på vej som fyrtårn med bæredygtig industriel produktion og miljøforbedrende produktion i landbruget og på fjorden. Og sammen med Aarhus Universitet ser Klimafonden Skive, Energibyen, Skive Kommune, og Morsø Kommune nu på muligheden for, om en naturbaseret CO2-lagringsteknologi kaldet CO2-fiksering kan tilføre endnu en grøn mulighed til egnen.


Undergrunden i den vestlige del af limfjordsområdet rummer med stor sandsynlighed et velegnet potentiale for, at der kan lagres meget store mængder CO2 sikkert og permanent – ovenikøbet ved hjælp af en teknologi, der er baseret på naturens egne kræfter: CO2-fiksering.


Vores største klimaudfordring er, at vi bliver nødt til at reducere CO2-udledning voldsomt for at begrænse den globale opvarmning til maksimalt 2 grader. Nedbringelsen af udledningerne skal gå hurtigt, hvis vi ikke skal forværre situationen for os selv og Jorden. Senest i 2050 skal CO2-udledningerne være negative; det vil sige at vi aktivt skal nedbringe atmosfærens indhold af drivhusgas. Derfor arbejdes der overalt i verden på at udvikle en fossilfri industri og på at åbne muligheder for at tilbageføre enorme mængder af CO2 til den undergrund, hvor den kommer fra.


Det lokale potentiale – en hub for grøn innovation
Ud fra foreløbige analyser af prøver hentet på Skiveegnen peger geologer fra Aarhus Universitet på et lagringspotentiale her, der svarer til Danmarks samlede udledning af CO2 i ca. 60 år. Fordi lagringen kan ske ved at bruge og accelerere naturens egne mekanismer (CO2-fiksering) til at lagre CO2 på fast form, er metoden både sikker og permanent. CO2-fikseringen foregår kort fortalt ved at vulkansk aske i Skiveegnens undergrund omdanner CO2 til kalkmineraler i undergrundens små hulrum. Forskningsprojektet hedder C•ASH, og det er projektets mål hurtigst muligt at dokumentere, at fikseringen i den vestlige del af limfjordsområdets undergrund virker som antaget.


For at opnå CO2-neutralitet i 2050 er det nødvendigt, at vi både arbejder med CO2-lagring og med fossilfri produktion. C•ASH projektet har derfor også til formål at etablere et fundament for, at lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv får størst muligt udbytte af den spirende CO2-industri. Grunden hertil er allerede lagt med egnen som kendt national lokation for udvikling og videreudvikling af industrielle symbioseparker.

C•ASH-projektet udvider således det lokale potentiale og vil kunne tilføje en markant værdiforøgelse af det internationale “hub” for grøn innovation, der tegner egnen.

Om projektet

C•ASH er et udviklingsprojekt, der skal dokumentere de naturgivne forudsætninger for CO2-fiksering og etablere fundamentet for, at lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv får størst muligt udbytte af den spirende CO2-industri.

 

Bag projektet står Aarhus Universitet og Klimafonden Skive i samarbejde med Energibyen, Skive Kommune, og Morsø Kommune.

 

Links 

Nyheder

Presse

Faktaark om C-ASH

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

Teknologisk

Geologisk/geografisk

Klima og miljø

Økonomi

Om projektet

Forskningsperspektiv Geoscience

Seismiske målinger i C-ASH projektet

Fremtidens grønne erhvervsmuligheder med CO2-fiksering