Undergrunden på Skiveegnen kan omdanne CO2-udledning til kalksten

Klimafonden Skive - 13. juni 2023

Ny opdagelse: Undergrunden på Skiveegnen kan omdanne årtiers CO2-udledning til kalksten

Forskere og virksomheder verden over knokler for at finde metoder til at lagre CO2. Nu har et dansk forskerhold opdaget en lovende mulighed lige under vores fødder: Skiveegnens undergrund har potentiale til at omdanne flere årtiers dansk CO2-udledning til kalksten via naturlige processer. Det kan blive en afgørende brik i den grønne omstilling og samtidig starten på et dansk erhvervseventyr.

 

”Det særlige ved undergrunden omkring den vestlige Limfjord er, at den består af en masse tynde askelag. Pumper vi CO2 ned i jorden her, vil den reagere med askelagene og blive til kalksten. Metoden kan være et nyt værktøj i den grønne omstilling og samtidig bane vejen for et nyt grønt erhvervseventyr,” siger professor Christian Tegner fra Institut for Geoscience, Aarhus Universitet. Bag CASH (som står for Carbon-fixing by Volcanic Ash) står forskere fra Aarhus Universitet og Klimafonden Skive i samarbejde med Energibyen, Skive Kommune og Morsø Kommune.

 

Vi har allerede udledt så meget CO2, at reduktion af udledningerne ikke længere er nok for at nå de globale klimamål. Vi er nu også nødt til aktivt at indfange og lagre store mængder CO2 i Jordens indre. Og det er her, projektet på Skiveegnen har potentiale til at blive et vendepunkt for den grønne omstilling i Danmark – og for, hvordan vi tænker CO2-lagring ind i den samlede løsning.

 

De foreløbige analyser viser, at undergrunden omkring den vestlige del af Limfjorden har et samlet potentiale til at lagre flere årtiers dansk CO2-udledning på fast form. Konkret vurderer forskerne, at undergrunden kan omdanne op mod 2,6 gigaton CO2 til kalksten – det svarer til mere end 60 års samlet udledning i Danmark. Metodens potentiale er dog endnu større og rækker langt ud over Danmarks grænser.

 

”Andre steder i verden har lignende geologiske forhold, og vores projekt skal igennem internationalt samarbejde vise vejen til, hvordan vi på sigt kan nedbringe atmosfærens CO2-indhold. Projektet kan desuden spille en rolle, når det kommer til at skulle opfylde de ambitiøse danske politiske mål om at reducere udledningen af drivhusgasser inden 2030 og 2050, og samtidig skabe værdi for det lokale samfund,” fortsætter Hamed Sanei, som også er professor ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.

 

En naturlig proces
Kloden har gennem milliarder af år selv holdt styr på drivhuseffekten ved at omdanne CO2 fra atmosfæren til kalksten. Denne proces er mest effektiv i geologiske miljøer med vulkanske bjergarter. Og de findes netop i undergrunden på Skiveegnen i form af vulkansk aske.

 

CO2-lagringsmetoden er sikker og permanent. Lagringen fungerer ved langsomt at pumpe CO2-gas ned i undergrunden, hvor den så omdannes til kalksten i undergrundens naturlige små hulrum.

 

”Denne CO2-lagringsmetode kaldes ofte CO2-fiksering og bruges i dag kommercielt på Island. Metoden lagrer altså kalksten i undergrunden, og der er derfor ingen risiko for senere udslip af CO2, ” forklarer Christian Tegner. 

 

Ny og lokal forretningsudvikling
Projektet sigter mod at etablere en ny og lokal forretningsudvikling inden for CO2-lagring med naturbaserede løsninger. Projektet skal være med til at udvikle egnens erhvervsliv og kortlægge lokale brancher og virksomheder, der kan bidrage til denne udvikling. Samarbejdet mellem forskerholdet, relevante myndigheder og virksomheder vil derfor være stærkt. 

 

Det globale marked for CO2-lagring er i eksplosiv vækst og forventes at nå en værdi på over 50 mia. dollars inden 2030. CASH projektet skaber en enestående mulighed for, at lokale virksomheder inden for eksisterende sektorer og industrier kan få del i markedet. 

 

”Projektet vil bidrage til en grøn udvikling af Skiveegnen, skabe flere arbejdspladser, mere iværksætteri, fremme uddannelse og forskning. Ligesom det vil styrke samarbejdet mellem vidensinstitutioner, virksomheder, myndigheder og borgere. Egnen vil ikke kun være førende inden for CO2-udnyttelse, men også inden for lagringsteknologi, hvor CO2 aktivt bliver fjernet fra både klimaregnskabet og atmosfæren,” tilføjer Anne-Mette Langvad, projektchef ved Klimafonden Skive. 

 

Skiveegnen kan med udvikling af CASH projektet tage en ledende rolle inden for den grønne omstilling og CO2-lagring. Projektet vil ikke kun gavne lokalsamfundet, men også bidrage til at skabe en mere bæredygtig og klimavenlig fremtid for os alle. 

 

For mere information kontakt


Professor Christian Tegner
Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Telefon: 51 92 82 01
Mail: christian.tegner@geo.au.dk

 

Projektchef Anne-Mette Langvad
Klimafonden Skive
Telefon 24 62 15 46
Mail amsl@klimafondenskive.dk

 

Fakta
CASH er en forkortelse af ”Carbon-fixing by Volcanic Ash”.

Se mere om projektet på www.klimafondenskive.dk/projekter 

 

CASH projektet er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Klimafonden Skive og Energibyen, Skive Kommune, og Morsø Kommune. 

  • Aarhus Universitet har ansvaret for den forskningsmæssige del af projektet. 
  • Klimafonden Skive har ansvaret for faciliteringen af den lokale erhvervsudvikling og den samlede projektledelse. 
  • Energibyen, Skive Kommune har ansvaret for mobilisering af lokalsamfundet. 

 

Der er også indgået en aftale med Museum Mors og Museum Salling om at bidrage til projektet med udviklingen af nye former for klimakommunikation.