Stor projektstøtte til bæredygtig omstilling af landbrug på Skiveegnen

Klimafonden Skive - 17. januar 2023

Stor projektstøtte til bæredygtig omstilling af landbrug på Skiveegnen

Med den grønne omstilling i fokus har Klimafonden Skive modtaget stor projektstøtte fra Norlys Vækstpulje, SparVest Fonden og Skive Kommune til et fyrtårnsprojekt, der igangsætter en blivende bæredygtig udvikling tilpasset det lokale landskab omkring Limfjorden.

 

Skiveegnen er kendetegnet ved at være landbrugsland, hvorfor hele området med nationale klimamål og EU’s direktiv om god vandkvalitet er under pres for at reducere drivhusgasser og mindske tab af næringsstoffer. Presset øges af, at der på egnen er mange husdyrhold og husdyrbaserede sædskifter, der ligger ud til et særligt sårbart fjordmiljø. Dertil skal lægges, at en usikker forsyningssikkerhed præger den lokale såvel som nationale og globale fødevare- og energiproduktion.

 

Afsættet er lokalt, sigtet globalt – og behovet akut
I samarbejde med virksomheder på tværs af erhvervssektorer har Klimafonden Skive igangsat et fyrtårnsprojekt, der skal udvikle nye værdikæder. I fællesskab skal virksomhederne optimerer udnyttelsen af forskellige typer biomasse. Samtidig kortlægger fonden de lovgivningsmæssige barrierer. Sammen med det politiske system er det målet at skabe et udviklingsrum for lovgivning, der understøtter en bæredygtig innovation i landbruget.

 

Støtte til grøn forretningsudvikling
Til arbejdet har Klimafonden modtaget 4,5 mio. kroner tilsammen fra tre parter: Norlys Vækstpulje, SparVest Fonden og Skive Kommune. Norlys Vækstpulje ser projektet som særdeles relevant på basis af den grønne omstilling: ”Fra Norlys Vækstpulje er vi rigtig glade for at støtte et fyrtårnsprojekt, der både er innovativt og med til at sikre den grønne omstilling. Der er nok at tage fat på, og jeg føler, at Klimafonden Skive kan være med til at løse denne udfordring”, siger Jens Jørn Justesen, næstformand for bestyrelsen i Norlys Vækstpulje Nord, som har bevilget støtten til projektet.

 

Katalysator for bæredygtighed og forsyningssikkerhed
Direktør i Klimafonden Steen Madsen fortæller: ”Vi er utroligt glade for støtten. Den gør det muligt for os at arbejde videre med at skabe en blivende bæredygtig omstilling tilpasset det lokale landskab omkring Limfjorden – med globalt perspektiv. Vi er allerede i gang, men arbejdet er stort, da vi gerne vil inddrage mange parter. For det er gennem samarbejdet, den bedste udnyttelse af ressourcerne skabes og dermed fører til mindre udledning i fjorden – og alt i alt er det med til at øge forsyningssikkerheden for fødevarer og energi”.

 

Pressemeddelelse

Hent pressemeddelelsen her

 

For yderligere informationer

Direktør Steen Madsen

sema@klimafondenskive.dk

Tlf.: 29 65 76 17

 

 

Om Klimafonden Skive
Klimafonden Skive er en erhvervsdrivende fond, der udvikler projekter, som bidrager til løsningen af nationale og globale klima-, energi- og miljøudfordringer. Fonden hjælper virksomheder på tværs af sektorer med at samarbejde om deling af ressourcer og reststrømme. Målet er at demonstrere sund cirkulær forretning og undervejs identificere og påvirke lovgivningsmæssige barrierer.