Steen Madsen stopper som direktør

Klimafonden Skive - 24. april 2023

Steen Madsen stopper som direktør i Klimafonden

Steen Madsen har medio april meddelt, at han ønsker at opsige sit job som direktør i Klimafonden. Det sker efter en periode med præcisering af fondens erhvervsaktiviteter, med udbygning af fondens lokale og nationale samarbejder og deraf udmøntning af fondens strategi og faglige fokus.

 

Der er indgået en aftale om, at Steen fratræder med virkning fra den 24. april.  

 

Bestyrelsen takker Steen for hans konstruktive bidrag til fondens fortsatte arbejde som erhvervsdrivende fond og engagement på Skiveegnen og til, at fonden kommer bedst muligt videre. 

 

Vi ønsker ham god vind mod og med de næste udfordringer.

 

Bestyrelsesformand

Stig Christensen

spc@spcadvice.dk

Tlf.: 20 29 51 11

 

 

Om Klimafonden Skive
Klimafonden Skive er en erhvervsdrivende fond, der udvikler projekter, som bidrager til løsningen af nationale og globale klima-, energi- og miljøudfordringer. Fonden hjælper virksomheder på tværs af sektorer med at samarbejde om deling af ressourcer og reststrømme. Målet er at demonstrere sund cirkulær forretning og undervejs identificere og påvirke lovgivningsmæssige barrierer.