Norlys Vækstpulje støtter Klimafonden Skive-projekt

Klimafonden Skive - 13. januar 2022

Norlys Vækstpulje støtter Klimafonden Skive-projekt om bæredygtig omstilling af landbrug ved Limfjorden

Bevillingen til projektet Bæredygtig omstilling af landbrug ved Limfjorden indleder fondens arbejde med at identificere biobaserede værdikæder, der skal skabe forretningssystemer, som vil gøre det rentabelt at optimere ressourceudnyttelsen.

 

Formålet er at bidrage til udvikling af blivende og bæredygtige forretningssystemer for landbrug ved Limfjorden, der samtidig har positive klima- og miljøeffekter.

 

Klimafonden Skive har modtaget 900.000 kr. fra Norlys Vækstpulje, hvilket er det største beløb puljen nogensinde har støttet et projekt med.

Pressemeddelelse:
Link


For yderligere information kontakt

Projektchef, Anne-Mette S. Langvad

amsl@klimafondenskive.dk

Tlf. 2462 1546

 

Om Klimafonden Skive

Klimafonden Skive er en erhvervsdrivende fond, der udvikler projekter, som bidrager til løsningen af nationale og globale klima-, energi- og miljøudfordringer. Fonden hjælper virksomheder på tværs af sektorer med at samarbejde om at dele ressourcer og reststrømme. Målet er at demonstrere sund cirkulær forretning og undervejs identificere og påvirke lovgivningsmæssige barrierer.