Ministerbesøg: Skiveegnen er et innovativt forbillede

Klimafonden Skive - 20. juni 2023

Minister: Skiveegnen er et innovativt forbillede

Klimafonden Skive og borgmesteren i Skive Kommune, Peder Christian Kirkegaard, havde i fællesskab inviteret fødevareminister Jacob Jensen (V) på besøg mandag eftermiddag. Mødet foregik hos Klimafonden, og ved samme lejlighed var der også tid til et besøg hos naboen, den grønne industripark GreenLab Skive. Ministeren var ’dybt imponeret’ over de banebrydende, innovative indsatser, han blev præsenteret for.

 

Et nyskabende projekt er sat i gang, og det kan potentielt føre til, at Danmarks samlede CO2-udledning i mere end 60 år kan lagres i undergrunden på Skiveegnen. Forskningsprojekter, der baner nye veje inden for bæredygtig udnyttelse af blå og grøn biomasse, altså ressourcer fra både hav og land. Et af de første og største Power-to-X-anlæg i verden er tæt på at stå klar.

 

Det var nok at fortælle om, da borgmester Peder Christian Kirkegaard sammen med formanden for Klimafonden Skives bestyrelse og tidligere også for GreenLab Skive, Stig P. Christensen tog imod fødevareminister Jacob Jensen (V), da ministeren mandag eftermiddag var inviteret på besøg på Skiveegnen.

 

- Vi er glade for og stolte af den anerkendelse, som ministeren giver udtryk for i forhold til vores kontinuerlige indsats for at være førende på den grønne dagsorden. Vi har i fællesskab – både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune – arbejdet benhårdt på at få omsat store visioner til virkelighed. Vores stærke samarbejde og årelange satsning på grøn omstilling er der for længst kommet både virksomheder, arbejdspladser og forskning ud af. Ministerens besøg i går er med til at skabe et endnu stærkere fokus på udviklingen her på egnen, siger borgmesteren.

  

Skaber fremtidens landbrug
Da ministeren nu var på disse kanter, blev der også tid til en rundvisning hos Klimafondens nabo, den grønne industripark GreenLab Skive. Og det var en minister, der fik ny inspiration med hjem.

 

- Jeg er dybt imponeret over det, jeg har set i dag. Inden for en radius på cirka en kilometer udvikles blandt andet de innovative teknologier, der skaber fremtidens landbrug. Her er nogle nyskabende bud på, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Både hos Klimafonden og i GreenLab, sagde Jacob Jensen under gårsdagens besøg.

 

- Nu skal vi hjem og kigge tingene igennem for at se, hvad vi kan gøre for at udbrede kendskabet til de teknologier, der bliver udviklet hér og få dem til at spille sammen med udviklingen af innovative løsninger i en større skala. På den måde udgør løsningerne her på Skiveegnen et forbillede for andre, påpegede ministeren.

 

Opmærksomhed på regeringsniveau
Også hos Klimafonden Skive var der stor glæde over Jacob Jensens besøg.

 

- Det er virkelig opløftende at mærke, at alt det, vi hver dag arbejder for at få til at lykkes, vækker så stor opmærksomhed på regeringsniveau. De projekter, vi dels står i spidsen for, dels deltager i, har det til fælles, at de kobler innovative klima- og miljøteknologier med solide forretningspotentialer. Det kommer os alle til gavn, samtidig med at vi udvikler erhvervslivet i en langt grønnere retning – og det skaber i sig selv en basis for eksport af viden, siger Anne-Mette Sørensen Langvad, der er projektchef i Klimafonden Skive.

  

I forbindelse med ministerens besøg hos Klimafonden Skive var udover Stig P. Christensen, Anne-Mette Sørensen Langvad og Peder Christian Kirkegaard også kommunaldirektør i Skive Kommune Thomas Lindberg samt næstformand i Klimafondens bestyrelse, Poul Pedersen, der er direktør i Thise Mejeri, til stede. I GreenLab Skive blev Jacob Jensen vist rundt af CEO Christopher Sorensen og COO Thomas Helsgaun. Her deltog også Henrik Stiesdal, CEO i energivirksomheden Stiesdal, der ligger i GreenLab.