Klimafonden Skive søger ny direktør

Klimafonden Skive - 4. oktober 2022

Direktør

Er du klar til at stå i spidsen for udvikling af fremtidens klimavenlige forretningsmodeller og løsninger? Brænder du for at skabe positiv impact på den grønne dagsorden via stærke partnerskaber og innovativ samskabelse med andre aktører inden for bioøkonomi og landbrug?

 

Klimafonden Skive udvikler projekter, der bidrager til løsningen af nationale og globale klima-, energi-, og miljøudfordringer. Klimafonden Skive har været en af de bærende kræfter bag udviklingen af GreenLab, og i fonden fokuserer vi nu primært på vores aktuelle fyrtårnsprojekt, som har til formål at accelerere udvikling af en bæredygtig og intensiv primærproduktion til forsyningssikkerhed af fødevarer og energi. Dette gør vi i samarbejde med GreenLab og andre erhvervsparker og aktører. Afsættet er lokalt – sigtet globalt og behovet er akut. 

 

Fremtidens forretning findes i fællesskaber

Intet erhverv kan løse klimakrisen alene. Ambitionen bag Klimafonden Skive er at bringe de rigtige virksomheder sammen med partnere for at vise, hvordan den grønne omstilling kan fremskyndes og blive rentabel. Klimafonden Skive er en erhvervsdrivende fond uden selvstændig økonomisk interesse. Vi hjælper virksomheder på tværs af sektorer med i fællesskab at skabe nye sunde cirkulære forretninger, og vores fokus er i øjeblikket især rettet mod bioøkonomi og landbrug.

 

De bærende principper for fondens aktiviteter er:

 • Udvikling og demonstration af cirkulære forretningsmodeller
 • Living Labs til afprøvning af klimaløsninger
 • Identifikation og løsning af regulatoriske udfordringer.

 

Rolle og opgaver

Med reference til en aktiv bestyrelse vil du få det overordnede ansvar for ledelsen af Klimafonden Skive, der pt. består af 4 kompetente medarbejdere. Da vi arbejder i et område med kæmpe vækstpotentiale, vil der være store udviklingsmuligheder såvel fagligt som kommercielt inden for fondens fokusområder, fonds-ledelse og kapitalisering.

 

Opgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Eksekvering på Klimafondens strategi i tæt samspil med bestyrelsen
 • Ledelse af Klimafondens udadvendte aktiviteter samt ledelse af teamet
 • Videreudvikle eksisterende og nye partnerskaber samt deltagelse i relevante netværksaktiviteter
 • Samskabelse med andre relevante aktører med fokus på at finde fælles løsninger på klimaudfordringer inden for bioøkonomi og landbrug
 • Ansvar for økonomi og etablering af nye business cases
 • Sparring med og input til bestyrelsen omkring visioner og strategi
 • Fondsledelse og sikre fondsfinansiering og donationer fra større fonde

 

Kvalifikationer

Du har ideelt set erfaring fra en direktørrolle, eller du er måske et sted i din karriere, hvor du gennem et lederjob er klar til at tage det næste skridt ind i direktørrollen. Har du en baggrund inden for landbrug og bioøkonomi er det et plus, men ikke et krav. Du kan også komme med en baggrund, hvor du har dokumenteret resultater med bæredygtighed, cirkulære forretningsmodeller eller andre impact tiltag inden for den grønne omstilling. Du har et stort overblik, tænker visionært, innovativt og ser muligheder i at bringe forskellige parter og aktører sammen for at skabe nye klimavenlige løsninger. Du har en høj grad af forretningsforståelse og ved, at store problemer bedst løses i co-creation på tværs af sektorer.

 

Endvidere lægger vi vægt på, at du har:

 • en udadvendt og tillidsskabende personlighed og erfaring med skabelse af stærke partnerskaber og co-creation på tværs af sektorer, herunder fondsverdenen
 • en holistisk ledelsesstil i en flad organisation, hvor det i høj grad handler om samskabelse
 • erfaring med at begå dig på mange niveauer, herunder samarbejde med lokale og nationale myndigheder
 • gode dansk- og engelskkundskaber - både i skrift og tale
 • et innovativt mindset, og du brænder for at finde fremtidens klimaløsninger
 • erfaring med at samarbejde med bestyrelser samt erfaring med at skaffe funding.

 

Vi tilbyder

Vi er et mindre team af kompetente personer, som har betydelige erfaringer med at arbejde med den grønne omstilling og bæredygtige projekter. Du vil i stillingen få en unik mulighed for at få direkte impact i et miljø, som går på tværs af brancher og sektorer, og dermed bringe din viden og erfaringer i spil på mange niveauer.

 

Lokation

Klimafonden Skive har kontorlokaler overfor GreenLabs erhvervspark nord for Skive.

  

Ansøgning

Klimafonden Skive søger en direktør, som er drevet af at udvikle bæredygtige klimaløsninger. Hvis du kan se dig selv i ovennævnte rolle, vil vi meget gerne modtage dit CV med en ansøgning, hvor du fortæller os, hvordan du kan bidrage til udvikling af fremtidens klimaløsninger. Deadline: Vi taler løbende med kandidater og lukker stillingen, når vi har fundet rette kandidat. Er du interesseret, så ansøg derfor gerne snarest.

 

Ansøg: Klik her for at søge jobbet online
PDF: Klik her for at downloade stillingsopslaget som PDF
Deadline: Vi taler løbende med kandidater og lukker stillingen, når vi har fundet rette kandidat. Er du interesseret, så ansøg derfor gerne snarest.
Start: Snarest muligt
Spørgsmål: Kontakt ekstern konsulent Kirsten Nielsen, kirsten@relationhub.dk eller +45 6131 2403          

Sammen med engagerede parter udvikler Klimafonden Skive større grønne projektinitiativer

Om Fonden