Klimafonden Skive deltager i Kystvandrådet for Indre Limfjord

Klimafonden Skive - 20. marts 2023

Klimafonden Skive deltager i Kystvandrådet for Indre Limfjord

Sammen med 18 andre lokale organisationer og foreninger er Klimafonden Skive blevet udpeget til at deltage i et Kystvandråd for Indre Limfjord, der skal prioritere og finde nye løsninger til at forbedre vandmiljøet.

 

Indre Limfjord har betydelige natur- og miljømæssige udfordringer, og Miljøstyrelsen peger på, at der er et særligt stort behov for at fjerne udledninger af næringsstoffer fra oplandet til fjorden. Som del af indsatsen for at nå i mål med vandplanerne gav Miljøstyrelsen mulighed for at ansøge om lokale kystvandråd. Rådene skal producere lokale analyser og undersøgelser af, hvordan målene for en god økologisk tilstand bedst opnås. Det er et af disse Kystvandråd, som nu er nedsat for Indre Limfjord.

 

I rådet sidder et bredt udvalg af lokale organisationer og foreninger, der sammen med eksperter fra Aarhus Universitet, DTU Aqua og Dansk Hydraulisk Institut og med afsæt i netop den lokale viden skal prioritere indsatser og finde alternative veje til at opfylde målene i vandområdeplanerne for vandmiljøet.

 

Klimafonden Skive er som neutral part udpeget til at deltage i Kystvandrådet, der får sekretariat i Viborg.

 

“Vi ser frem til at bidrage til at løse en af de store lokale miljøudfordringer og er virkelig glade for det dedikerede selskab, som vi er blevet en del af. Samtidig håber vi også, at arbejdet kan være med til at skabe fundamentet for et varigt samarbejde, for der er ikke tvivl om, at det vil være relevant i mange år fremover.” udtaler Projektchef Anne-Mette Langvad, som repræsenterer Klimafonden Skive i det nye kystvandråd.

 

Indre Limfjord er en samlende betegnelse for Bjørnsholm Bugt, Riisgårde Bredning, Lovns Bredning og Skive Fjord og Hjarbæk Fjord.

 

Formålet med Kystvandrådet for den centrale del af Limfjord er specifikt at få lokale aktører og ideer i spil.

 

Opgaverne er af Miljøstyrelsen defineret til at være:

 
  • Skabe grundlag for en lokal forankring, implementering og prioritering af virkemidler ved realiseringen af den statslige vandområdeplan for den centrale del af Limfjorden
  • Fortsætte og forstærke grundlaget for en bredt forankret lokal og kommunal indsats for en bedre natur- og miljøtilstand i den centrale del af Limfjorden
  • Bidrage til den samlede grønne omstilling i oplandet.

 

Yderligere informationer

Læs pressemeddelelsen her

Viborg Kommune: Kystvandråd - i den centrale del af Limfjorden

Landkort (PDF): Opland til den centrale del af Limfjorden

 

 

 

 

Om Klimafonden Skive
Klimafonden Skive er en erhvervsdrivende fond, der udvikler projekter, som bidrager til løsningen af nationale og globale klima-, energi- og miljøudfordringer. Fonden hjælper virksomheder på tværs af sektorer med at samarbejde om deling af ressourcer og reststrømme. Målet er at demonstrere sund cirkulær forretning og undervejs identificere og påvirke lovgivningsmæssige barrierer.