Årsmøde 2024

Klimafonden Skive - 31. maj 2024

Årsmøde 2024: Vi er kommet på den nationale agenda

 

Ved Klimafonden Skives årsmøde 2024 var der meget at fejre. Det seneste år har der været arbejdet intenst på fondens projekter omkring CO2-mineralisering og et regenerativt produktionslandskab, og det har betydet, at vi er kommet på den nationale agenda.

 

Højaktuel dagsorden

I det forgangne år er det lykkedes Klimafonden at få to ministerbesøg; først af Fødevare- og landbrugsminister Jakob Jensen og siden af Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. Begge møder kom i stand på baggrund af den højaktuelle dagsorden, vi arbejder med: det regenerative produktionslandskab og CO2-mineralisering. Løsninger, der gør grønne valg lettere og billigere, fordi de udover forretningsmæssig vækst og udvikling tilbyder nødvendig hjælp til klima-, miljø- og biodiversitetsudfordringer, som er karakteristiske for egnens land og vand.

 

Derudover var begge ministre nysgerrige på Klimafondens måde at arbejde på, både med kobling af mange stakeholderes og hvordan vi skaber sammenhæng mellem teknologi, forsyning, marked, regulering og samfund.

 

Det er imidlertid ikke kun to ministre, der har været forbi Klimafonden. Vi har også haft dialog med flere nationale brancheorganisationer og lokal-, regional- og folketingspolitikere samt medlemmer af EU-parlamentet. 

 

Stor støtte og opbakning

Det seneste år har også budt på stor støtte og opbakning fra lokalt hold. Ikke mindst har vi fået Klimafondens Venner. Et lokalt, progressivt erhvervsnetværk, der består af professionelle, fremsynede erhvervsfolk, der har lyst til at bidrage til Skiveengens udvikling, og som støtter Klimafondens arbejde. Derudover er vi meget taknemmelige for den støtte og opbakning, vi har fået fra Skive Kommune, Norlys' Vækstpulje og SparVest Fonden. 

 

Samlet giver det mod på at tage næste skridt. Ydermere understøttet af fondens nyetablerede rådgiverpanel, der styrker fondens vision med strategisk udsyn og faglighed.

 

Årsmøde med dialog og gensidig inspiration

Årsmødet 2024 blev afholdt i København med deltagelse af bestyrelse, sekretariat og rådgiverpanel for parallelt med den normale godkendelse af fondens årsrapport at invitere til dialog om de spændende og fremadrettede aktiviteter, som fonden har været initiativtager til og er i færd med at samle interessenter omkring. Det skete med afsæt i de særlige strategiske muligheder, der er på Skiveegnen, for at skabe bæredygtige klimaløsninger indenfor landbrug, bioøkonomi og CO2-mineralisering.

 

En stor del af årsmødet var således præget af dialogmøder og gensidig inspiration til det kommende års arbejde og resultater.