Sekretariat

Sekretariat

Sekretariatet varetager fondens daglige aktiviteter og står for fremdriften i fondens arbejde med at udvikle bæredygtige løsninger på tværs af teknologi, forsyning, marked, regulering og samfund og som skaber lokal vækst. Direktør Anne-Mette S. Langvad udgør den daglige ledelse af Klimafonden.

Direktør
Anne-Mette S. Langvad
amsl@klimafondenskive.dk +45 2462 1546

Leder med fokus på bæredygtig systemudvikling og cirkulær bioøkonomi. Inddrager flere bundlinjer, hele værdikæder og ressourcer i sin forretningsforståelse. Forretning gennem fællesskab praktiseres med stærkt engagement og høj integritet – også i relation til medarbejderne med en værdibaseret og resultatorienteret tilgang.

 

Har mere end 20 års erfaring fra rådgivningsbranchen, myndighederne og universitetsverdenen. Kommer med en baggrund i sociologi og agroøkologi.

PA og Fondssekretær
Lisbet Andersen Rauff
lara@klimafondenskive.dk +45 2572 1667

PA for direktør, bestyrelsessekretær og Office Manager. Uanset om det gælder ledelsessupport eller projektadministration, er planlægning, dokumentation og kommunikation grundsten. Samme grundighed er kendetegnet, når opgaverne står på research og metodologiudvikling. Har en solid viden om tværsektorielle samarbejdsprocesser og initiering af OPP-projekter.

 

Kommer med over 15 års erfaring i krydsfeltet mellem forskning, myndigheder og forretning fra blandt andet Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet og Skive Kommune. Har været med fra starten, da vi hed Energifonden Skive og deltog i udviklingen af GreenLab Skive.

Projektleder
Allan Romvig
alro@klimafondenskive.dk +45 8180 6294

Holder styr på vores projekter i detaljen og koordinerer projektaktiviteter og deadlines, så den optimale struktur på tværs af opgaver opretholdes med solid kvalitet. Har en nysgerrig og analytisk tilgang til matchmaking af virksomheder ind i værdikæder, der går på tværs af brancher.

 

Har et godt logistisk øje for optimal udnyttelse af ressourcer og ressourcestrømme med en bæredygtig tankegang, der inddrager affald og reststrømme som biprodukter. Har en baggrund i forsvaret og fra hospitalsverdenen og derfra mere end 15 års erfaring inden for projektledelse og logistik i form af planlægning, ledelse og strategi.

Projektleder
Pia Strunge Folkmann
psfo@klimafondenskive.dk +45 6154 8666

Sætter fokus på reel bæredygtig forretningsudvikling med klimaneutral og miljørigtig omstilling af landbruget til gavn for fjorden, jorden og egnen. Er skarp på udvikling af landbrugs- og klimafaglige beslutningsstøtteværktøjer til politiske organisationer. Og fungerer som brobygger mellem erhverv og forskning med afsæt i cirkulær bioøkonomi og med sektorkobling mellem landbrug og energi.

 

Har en baggrund som agronom/økonom og bidrager med mere 25 års erfaring fra forskning, undervisning og planlægning inden for jordbrugsfaglige temaer med særlig vægt på miljø og økologi.

Udviklingskonsulent
Thine Hahnbak
thih@klimafondenskive.dk +45 8180 6295

Ser muligheder og skaber sammenhæng gennem brobygning mellem mennesker, proces og strategi. Stakeholder management, rådgivning og strategisk kommunikation er top-of-mind krydret med solid, grøn forretningsforståelse. Sikrer forankring, forståelse og udvikling på tværs af fagligheder og sektorer - gerne ved hjælp af inddragende processer.

 

Har mere end 25 års erfaring som leder i finanssektoren og som selvstændig konsulent inden for kommunikation, facilitering og konceptudvikling. Er uddannet i ledelseskommunikation og organisationsudvikling efterfulgt af certificeringer i coaching og facilitering.

Bogholder
Maibritt Fredlev Svane
mafs@klimafondenskive.dk

 

 

 

Økonomikonsulent
Rajana Sangaree
rasa@klimafondenskive.dk +45 9399 2759