Lokalt, progressivt erhvervsnetværk ​med fokus på bæredygtig forretningsudvikling

Lokale interesser i fællesskab

Klimafondens Venner er et unikt erhvervsnetværk bestående af lokale, driftige og fremsynede erhvervsfolk, der har lyst til at bidrage til egnens udvikling, og som støtter Klimafondens arbejde. Klimafondens Venner støtter fondens arbejde med at udvikle efterfølgeren til de industrisymbioser, der nu skyder op og kendetegner egnen. Ligesom der er flere lovende muligheder for yderligere at accelerere den bæredygtige udvikling. Og for udvikling og vækst blandt lokale, allerede etablerede virksomheder samt potentiale for nye virksomheder, uanset om de bidrager til den grønne omstilling og/eller teknologi og dermed flere arbejdspladser, der vil styrke området og vores lokalsamfund.

 

Øje for næste generation af fremtidens forretningsløsning

Efterfølgeren eller næste generation handler om at udnytte symbiosernes samspil med landskabet til at skabe flere, nye og endnu mere lokalt bæredygtige forretningsløsninger. I Klimafonden Skive kalder vi næste generation for ”udvikling af et regenerativt produktionslandskab på egnen”. 

 

Du kan se mere om vores resultater, mål og metode her på hjemmesiden.

Om Klimafondens Venner

Klimafondens Venner er et unikt erhvervsnetværk bestående af lokale, driftige og fremsynede erhvervsfolk, der har lyst til at bidrage til egnens udvikling, og som støtter Klimafondens arbejde.

Du kan deltage i erhvervsnetværket som privat person eller virksomhed. Der er ikke eksklusivitet på fag og branche. 

 

Vil du være med?

For mere information kontakt Poul Pedersen, næstformand i Klimafondens bestyrelse

Telefon 20 20 80 04

Mail info@klimafondenskive.dk

 

Næste møde

Dato kommer snarest

Netværket tilbyder

Udover at investere i egnens potentiale som fortsat rollemodel for fremtidens integrerede grønne erhvervsløsninger vil du i netværket Klimafondens Venner​

 

 • få viden om ny, banebrydende innovation, for eksempel viden om CO2-lagring​
 • blive holdt orienteret om potentielle investeringsobjekter, så du kan sikre dig nye muligheder for at pleje dine kapitalinteresser​
 • blive indbudt til møder om ny grøn forretningsudvikling med førende forskere, specialister eller andre videnspersoner inden for forretning og/eller grøn omstilling​
 • få mulighed for at netværke og udveksle ideer med andre ligesindede professionelle.

 

Rammerne

 • Netværket mødes, når der er relevante emner og nyheder, primært i Klimafonden Skives lokaler.
 • Møderne holdes som ’gå-hjem-møder’ fra kl. 17 til 20.
 • Der er ikke deltagelsespligt, men tilmeldingspligt.
 • Du må gerne invitere en gæst med; det skal blot aftales med Klimafonden Skive på forhånd. Gæsten kan deltage som gæst én gang.
 • Møderne sluttes alle af med et let traktement og mulighed for at netværke og udveksle ideer med hinanden.
 • Der udsendes ikke referat eller opfølgende orientering, medmindre det aftales særskilt på det enkelte møde.   

 

Du kan forvente at modtage nyheder pr. mail et par gange om året. Her vil der være en status på Klimafonden Skives mål og resultater og/eller viden om udvalgte emner, tiltag og nyheder.  

 

Også en fordel for din virksomheds grønne profil

 

1.

Deltagelse i netværket giver en promovering af din virksomhed i relation til egne CSRD-initiativer og kan indikere aktiv stillingtagen til klima, miljø, lokalsamfund og forsyningssikkerhed overfor myndigheder, fonde og forskningsinstitutioner, som er Klimafonden Skives samarbejdspartnere, nuværende såvel som potentielle.

 

2.

Deltagelse i netværket viser en opbakning til Klimafondens fortsatte funktion som erhvervsrettet fødselshjælper for egnens integrerede grønne erhvervsløsninger.

 

3. 

Netværket er samtidig en samlet tilkendegivelse af den lokale erhvervsopbakning i relation til initiativer og projekter og således en stærk platform til brandingen af egn og virksomheder. 

 

Ekstra bonus

Som deltager får du udover adgang til viden, møder og netværk mulighed for at blive nævnt som sponsor/samarbejdspartner i Klimafonden Skives materiale, herunder

 

 • eksponering på hjemmesiden
 • i præsentationer
 • i form af logo-billede i Klimafondens lokaler m.v.