Bestyrelsen

Bestyrelse

Klimafondens bestyrelse består af 7 medlemmer. Medlemmerne er primært uafhængige, anerkendte personer inden for klima, miljø og energi plus den til enhver tid siddende borgmester i Skive Kommune.

Stig P. Christensen - Formand
Formand
Stig P. Christensen
Poul J. Pedersen - Næstformand
Næstformand
Poul J. Pedersen
Peder Chr. Kirkegaard - Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Peder Chr. Kirkegaard
Claus Nielsen - Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Claus Nielsen
Jette Petersen - Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Jette Petersen
Holger Blok - Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Holger Blok
Martin Romvig - Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Martin Romvig
Bestyrelsen CV

Bestyrelsen

Klimafonden Skives bestyrelse består af 7 medlemmer, der er udpegede i henhold til fondens vedtægter. Den daglige drift varetages af fondens sekretariat.

Vedtægter

Governance

Klimafonden Skive lever op til “Anbefalinger for God Fondsledelse” udarbejdet af Komiteen for god Fondsledelse.

God fondsledelse