Thise-direktør indtræder i Klimafonden Skives bestyrelse

Klimafonden Skive - 18. maj 2022

Thise-direktør indtræder i Klimafonden Skives bestyrelse

Adm. Direktør for Thise Mejeri Poul Pedersen tiltrådte ved Klimafonden Skives årsmø-de som bestyrelsesmedlem i Klimafonden Skive. Fonden er således blevet styrket med en udviklingsorienteret lokal erhvervsleder, der har stor erfaring med forretningsud-vikling i landbrugs- og fødevaresektoren.

 

Da Klimafonden Skive søgte efter et nyt bestyrelsesmedlem med kompetencer inden for fødevarer, landbrug og forretningsudvikling, skulle man ikke længere end til Thise for at finde den helt rigtige person til posten.

En visionær profil med et vigtigt netværk
Bestyrelsesformand Stig Christensen ser frem til, at Poul Pedersen nu bliver en del af Klimafonden Skive:
”Med Poul Pedersen får vi en person i bestyrelsen med stor indsigt i fødevarevirksomhed og det lokale erhvervsliv, og vi ser frem til at kunne drage nytte af hans mange kompetencer og erfaringer”.

Klimafonden Skive har siden 2021 arbejdet med at undersøge, hvordan biobaserede ressourcer i land-bruget kan udnyttes mere effektivt. Sigtet er at finde markedsdrevne løsninger, som vil gøre det ren-tabelt for landbrugssektoren at blive mere miljø- og klimavenlig.

Engageret i den grønne dagsorden og lokal vækst
Poul Pedersen glæder sig til arbejdet i Klimafonden Skive: ”I fonden tegner der sig nogle rigtig spæn-dende projekter omkring udvikling af nye forretningsmodeller for biomasserne i landbruget, der kan få stor betydning for fremtidens landbrugs- og fødevareproduktion, fx nye proteinkilder. Desuden banker mit hjerte jo for den grønne dagsorden og den lokale vækst, så det bliver en fornøjelse at kunne arbej-de på begge fronter i Klimafonden Skive”.

 

Poul Pedersen har stået i spidsen for en imponerende udvikling af det økologiske Thise Mejeri gen-nem de sidste 30 år og er derudover bl.a. også formand for erhvervsnetværket Branding Skiveegnen Aps og bestyrelsesmedlem i Mejeribrugets Forskningsfond.

 

Tak til Toke Foss for en vigtig indsats
Samtidig med at Poul Pedersen tiltræder bestyrelsen, siger fonden farvel til Toke Foss, ejer og besty-relsesformand i DEIF, som har været en del af fondens bestyrelse siden 2010 og næstformand siden 2017. Bestyrelsen takkede på årsmødet Toke Foss for den mangeårige indsats, særligt i forbindelse med udviklingen af GreenLab Skive.

 

Pressemeddelelse

Hent pressemeddelelsen her

 

For yderligere informationer

Bestyrelsesformand Stig Christensen
spc@spcadvice.dk

 

Om Klimafonden Skive
Klimafonden Skive er en erhvervsdrivende fond, der udvikler projekter, som bidrager til løsningen af nationale og globale klima-, energi- og miljøudfordringer. Fonden hjælper virksomheder på tværs af sektorer med at samarbejde om deling af ressourcer og reststrømme. Målet er at demonstrere sund cirkulær forretning og undervejs identificere og påvirke lovgivningsmæssige barrierer.