Nye roller i Klimafonden Skive

Klimafonden Skive - 28. september 2022

Nye roller i Klimafonden Skive

Martin Romvig fratræder jobbet som Adm. direktør i Klimafonden Skive den 1. november til fordel for jobbet som CEO i Insero, Horsens, og Jens Lundsgård må forlade sin bestyrelsespost grundet nyt job som Deputy Director i OECD, Paris, pr. 1. oktober. Fondens bestyrelse har samtidigt godkendt, at Martin Romvig kan genindtræde i fondens bestyrelse.

 

Klimafondens bestyrelse takker Jens Lundsgaard for hans udsyn og store indsats for fonden i de seneste år og hans markante bidrag til at skabe fondens strategiske satsning og position indenfor landbrug og bioøkonomi.

 

Bestyrelsen takker ligeledes Martin Romvig for hans store bidrag til at udvikle og konsolidere Klimafonden Skives aktiviteter over det seneste år, så fonden i dag fremstår som en attraktiv samarbejdspartner både lokalt og nationalt. Martin vil i den kommende tid bidrage til en glidende overgang og fondens samarbejdspartnere vil således også fremover have glæde af Martins erfaringer, indsigt og store netværk.

 

Klimafonden har indledt rekrutteringen af en ny direktør, som sammen med samarbejdspartnere og fondens organisation, skal styrke Klimafondens fortsatte udvikling og konsolidering - som netop den attraktive samarbejdspartner og initiativtager til at skabe løsninger på relevante klima-, miljø- og energiudfordringer med udgangspunkt i Skive-egnen.
 

For yderligere informationer

Bestyrelsesformand Stig Christensen
spc@spcadvice.dk

 

 

Om Klimafonden Skive
Klimafonden Skive er en erhvervsdrivende fond, der udvikler projekter, som bidrager til løsningen af nationale og globale klima-, energi- og miljøudfordringer. Fonden hjælper virksomheder på tværs af sektorer med at samarbejde om deling af ressourcer og reststrømme. Målet er at demonstrere sund cirkulær forretning og undervejs identificere og påvirke lovgivningsmæssige barrierer.

Sammen med engagerede parter udvikler Klimafonden Skive større grønne projektinitiativer

Om Fonden