Klimafonden Skives bestyrelse styrkes med stærk profil fra landbrugssektoren

Klimafonden Skive - 1. februar 2022

Klimafonden Skives bestyrelse styrkes med stærk profil fra landbrugssektoren

Jette Petersen, kommitteret i Fødevarestyrelsen, er tiltrådt som bestyrelsesmedlem i Klimafonden Skive. Jette Petersen har stor erfaring med udvikling og regulering indenfor landbrugssektoren, bl.a. gennem en periode som direktør i Landbrugsstyrelsen. Bestyrelsens kompetencer er således styrket markant på områderne klima, landbrug og bioøkonomi.

 

Bestyrelsesformand Stig Christensen ser frem til samarbejdet med Jette Petersen i den kommende årrække: ”Jette Petersen kommer med en solid viden om politisk og forvaltningsmæssig praksis på landbrugsområdet, både nationalt og internationalt, og har mange års erfaring med samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor. Vi kunne derfor ikke ønske os en bedre profil i bestyrelsen på dette tidspunkt.”

Klimafonden Skive har indledt et arbejde med at undersøge, hvordan biobaserede ressourcer i landbruget kan udnyttes mere effektivt. Sigtet er at finde markedsdrevne løsninger, som vil gøre det rentabelt for landbrugssektoren at blive mere klimavenlig.

For at accelerere de grønne løsninger, ser Klimafonden Skive det som essentielt at arbejde parallelt med både udvikling af forretningsmodeller og påvirkning af lovgivningsmæssige barrierer.

 

Martin Romvig, Adm. Direktør i Klimafonden Skive udtaler: ”Landbrugserhvervet er omfattet af mange love og reguleringer og med nye grønne teknologier og produkter følger også et behov for at opdatere lovgivning, så bæredygtige løsninger reelt kan udbredes. Jette Petersen vil kunne bidrage med en dyb indsigt i de reguleringsmæssige processer.”

 

Klimafonden Skive arbejder på tværs af brancher og myndigheder for at udvikle større grønne projektinitiativer. Fonden har sit afsæt på Limfjordsegnen, men ønsker med sine aktiviteter at inspirere internationalt, som det er sket med GreenLab Skive.

 

Jette Petersen udtaler: ”Jeg glæder mig meget til at blive en del af Klimafonden Skive. Fonden har vist, at den kan facilitere udviklingen af både nye forretninger og klimaløsninger, fordi den kan se mulighederne på tværs af brancher og formår at skabe stærke samarbejder. Det er netop mellem sektorerne, vi skal finde nogle af de klimaløsninger, som vi har så stort behov for lige nu i landbrugs- og fødevarebranchen.”

 

Jette Petersen overtager bestyrelsesposten efter Martin Romvig, der pr. 1. september 2021 tiltrådte som Administrerende Direktør i Klimafonden Skive.

 

Pressemeddelelse

Hent pressemeddelelsen her

 

For yderligere informationer

Bestyrelsesformand Stig Christensen
spc@spcadvice.dk

 

Om Klimafonden Skive
Klimafonden Skive er en erhvervsdrivende fond, der udvikler projekter, som bidrager til løsningen af nationale og globale klima-, energi- og miljøudfordringer. Fonden hjælper virksomheder på tværs af sektorer med at samarbejde om deling af ressourcer og reststrømme. Målet er at demonstrere sund cirkulær forretning og undervejs identificere og påvirke lovgivningsmæssige barrierer.