Klimafonden Skive udvikler bæredygtige klimaløsninger og skaber lokal vækst

Klimafonden Skive - 8. september 2021

Energifonden Skive bliver til Klimafonden Skive

Energifonden Skive skifter navn til Klimafonden Skive, men vi fortsætter med at udvikle bæredygtige klimaløsninger og skabe vækst på Skiveegnen.

 

Vores aktiviteter afgrænser sig dog ikke længere til energiområdet alene og det skal vores navn naturligvis afspejle, for bæredygtige og varige klimaløsninger kræver samarbejde på tværs af sektorer som landbrug, miljø, transport og energi - og de kræver involvering af både erhvervsliv, lokalsamfund, forskning og myndigheder. Udviklingen af nye samarbejder og projekter på tværs er derfor vores væsentligste fokusområder.

 

Klimafonden Skive stiller også med et nyt stærkt team, og vi har store forventninger til de resultater, vi skal skabe gennem vores samarbejder..

 

Klimafonden Skive
Martin Romvig, Adm. Direktør
Anne-Mette S. Langvad, Projektchef
Lisbet Rauff, Fondssekretær